NAZWA Biuro Rachunkowe Daniel Wojsław
NAME
ADRES ul. Górna 17G / 2
ADDRESS 71-218 Bezrzecze
UPRAWNIENIA Wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 10243
ENTITLEMENTS Number in the register of the auditors
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 2909
Number on the list of the entitled entities
NIP 851-165-75-67
VAT No.
REGON 812247344
STAT No.
e-mail daniel@wojslaw.pl